BEWONERSBIJEENKOMST OVER ‘DE DIGITALE WIJK’

BEWONERSBIJEENKOMST OVER ‘DE DIGITALE WIJK’

20 januari a.s. wordt in de Witte Vlinder in Kruiskamp een bijeenkomst gehouden voor actieve wijkbewoners met als thema: ‘de Digitale wijk’. 

Doel van de bijeenkomst die wordt georganiseerd door Burennetwerk Schothorst en het project ‘Vitale wijken’ is om te onderzoeken hoe wijkwebsite kunnen samenwerken ter versterking van hun informatievoorziening aan de bewoners van de Amersfoortse wijken.

Dit thema is nog actueler geworden nu de gemeente een ambitieus plan ontwikkelt om in het kader van de SBI (Sociale Basis Infrastructuur) wijken meer autonomie te geven in de organisatie van een goed leefklimaat met nadruk op zorg+welzijn. Voor lokale burgerinitiatieven en netwerken rond bijvoorbeeld informele zorg zal dit de kans bieden om actief mee te werken aan de totstandkoming van wijkplannen en de besteding van de daaraan gekoppelde gelden.

Momenteel leiden veel wijkwebsites een wat wankel bestaan. Het maken van een site is niet het probleem, wel het up to date houden daarvan. Ook leven binnen enkele wijken plannen voor het opzetten van een nieuwe wijkwebsite. Door bijvoorbeeld redactioneel samen te gaan werken kunnen wijkwebsites elkaar versterken.

De bijeenkomst van de ‘Digitale wijk’, volgt de werkwijze die eerder bij de conferenties van het BewonersWeb werden gevolgd. Alleen wijkbewoners zijn welkom en zij bepalen de uitkomst en opbrengst van de avond.

U bent van harte welkom op de Witte Vlinder op 20 januari a.s. op de Van Galenstraat 30.
De bijeenkomst duurt van 19.30 tot 21.30 uur en de (gratis) koffie en thee staan vanaf 19.00 uur klaar. Voor de organisatie van de avond is opgave van deelneming gewenst: burennetwerkschothorst@gmail.com

Reacties

Reacties