Bijeenkomst ‘Digitale wijken’ krijgt een vervolg

Bijeenkomst ‘Digitale wijken’ krijgt een vervolg

Met een geslaagde bewonersbijeenkomst op 20 januari j.l. rond het thema ‘de Digitale wijk’ is een begin gemaakt met het uitwisselen van ervaringen met wijkwebsites, wijkgidsen en wijkkranten.

 Daarvoor waren zo’n 20 deelnemers uit Vathorst, Hoogland, Kattenbroek, Schothorst, het Soesterkwartier, Liendert Schuilenburg, Randenbroek en Kruiskamp Koppel naar ‘de Witte Vlinder’, het buurtcentrum van ‘Kruiskamp Onderneemt’ gekomen.

Met de introductie van de SBI ( Sociale Basis Infrastructuur), die rond informele zorg en welzijn in de wijken de burger meer ruimte geeft voor eigen inbreng en initiatieven, is het bieden van goede informatie aan buurt- wijkbewoners van groot belang.

Opvallend bij de uitwisselingen van ervaringen was de grote diversiteit in de presentatie van wijknieuws zoals dat nu wordt aangeboden. In meerdere wijken van Amersfoort wordt momenteel gewerkt aan de opzet van een nieuwe website. Echter om deze goed te laten functioneren blijkt het van groot belang te zijn deze te linken aan  social media, zoals Twitter, Facebook, YouTube en WhatsApp. Dan behoort een score van enkele duizenden ‘unieke’bezoekers per dag tot de mogelijkheden, zoals bleek uit de aanpak van de redactie van de website van het Soesterkwartier.

Maar ook het kunnen aanbieden van een ‘papieren’ versie, in de vorm van een wijkkrant of gids, naast de digitale nieuwsbron is van groot belang om juist die wijkbewoners te bereiken die geen computer of gsm gebruiken.

Als gemeenschappelijk thema, werd geconstateerd dat het onderhouden van een wijkwebsite een grote inzet en tijdsinvestering van vrijwilligers vraagt.

En daar ontbreekt het nog  vaak aan. Reden waarom een aantal deelnemers besloten heeft een vervolg te geven aan het overleg, om te onderzoeken hoe samenwerkende wijkredacties  de informatievoorziening in buurt en wijk verder kunnen verbeteren. De tijd is er rijp voor.

De organisatie van de bijeenkomst was een coproductie van Burennetwerk Schothorst en het Project ‘Vitale wijken’. Wijkbewoners die geïnteresseerd zijn in de deelname aan een vervolgbijeenkomst kunnen zich aanmelden via: Burennetwerkschothorst@gmail.com

 

 

Reacties

Reacties