Amersfoortse Bewonersbijeenkomst ‘Digitale wijken'(2), 16 maart a.s.

Amersfoortse Bewonersbijeenkomst ‘Digitale wijken'(2), 16 maart a.s.

De eerste bijeenkomst van ‘Digitale wijken’ van 20 januari j.l. , die goed werd bezocht door bewoners die actief zijn rond wijkwebsites of wijkgerichte sociale media, krijgt een vervolg op  woensdag 16 maart a.s., van 17.00-18.30 uur in de Witte Vlinder, Van Galenstraat 30,  in Kruiskamp.

Op deze tweede bijeenkomst komen een aantal deskundigen aan het woord rond de kernthema’s die de deelnemers van de eerste bijeenkomst hebben aangegeven. Deze deskundigen verzorgen korte presentaties op het gebied van:  wijkinformatieverschaffing, webbeheer, presentatie, marketing, promotie en nieuwe vormen van sociale media en digitale bewonerscommunicatie, al dan niet ter versterking van wijkwebsites.

Het tweede gedeelte van de bijeenkomst wordt besteed aan de vraag hoe samenwerkende bewoners die actief zijn rond wijkwebsites en/of  buurt of wijkgerichte sociale media,  elkaar kunnen versterken ten behoeve van een goede informatievoorziening  in buurt en wijk. In de nieuwe aanpak van de Sociale Basis Infrastructuur (SBI) vormt de wijkgerichte informatieverschaffing  één van de peilers. Actieve bewoners kunnen daar een belangrijke rol in spelen.

De bijeenkomst, die duurt van 17.00- 18.30 uur,  wordt georganiseerd door project ‘Vitale wijken’ in samenwerking met het Burennetwerk Schothorst. In verband met de organisatie is opgave van deelname noodzakelijk: burennetwerkschothorst@gmail.com. De bijeenkomst staat alleen open voor bewoners. Aanbieders van ICT gerelateerde producten zijn niet welkom. De toegang en koffie/thee zijn gratis.

De bijeenkomst ‘Digitale wijken’ wordt gevolgd door een stad brede SBI- bijeenkomst voor actieve wijkbewoners , die van 19.00-21.30 uur gehouden wordt. Voor deelnemers van de bijeenkomst ‘Digitale wijken’ die ook aan de SBI- bijeenkomst willen deelnemen wordt catering in de vorm van (gratis) broodjes en fruit geregeld.

 

Reacties

Reacties