Bewoners zien kansen in nieuwe wijkaanpak gemeente

Bewoners zien kansen in nieuwe wijkaanpak gemeente

Tijdens een goed bezochte bijeenkomst op 16 maart jl. heeft de gemeente bewonersnetwerken uit de Amersfoortse wijken geïnformeerd over de nieuwe aanpak rond de Sociale Basis Infrastructuur (SBI), die per 1 januari 2017 van kracht wordt.

Met het programma ‘In de Buurt’,  dat de nieuwe SBU- werkwijze regelt, worden informele buurt en wijkinitiatieven op het gebied van ontmoeting, informatieverschaffing en informele ondersteuning, uitgenodigd om samen met professionele partners wijkplannen te maken. In deze plannen wordt aangegeven wat de aandachtspunten dienen te zijn rond zorg en welzijn en welke organisaties, bewonersgroepen of kleine zelfstandigen daaraan gaan werken. Daarmee vervallen per januari 2017 de structurele subsidies van welzijnsinstellingen. ‘In de buurt’, is bedoeld om meer kwaliteit en maatwerk te brengen in het wijkwerk en sluit nauw aan bij het overheidsstreven om meer gebruik te maken van de ‘eigen kracht’ van bewoners.

Namens de gemeente gaf Joost van Ravesteijn, een van de architecten van het programma ´In de buurt´, een bevlogen presentatie gevolgd door een bespreking in vier subgroepen om te onderzoeken of en hoe bewonersnetwerken willen participeren binnen de nieuwe gemeenteaanpak.

Vrijwel alle deelnemers concludeerden dat de SBI plannen tal van kansen bieden aan bewonersinitiatieven, maar dat er meer overleg nodig is om te onderzoeken hoe een en ander binnen de wijken geconcretiseerd kan worden. Een groot aantal deelnemers besloot daarop dat er een of meer vervolgbijeenkomsten zullen worden gehouden. Buurt of wijkinitiatieven die niet aanwezig waren op deze  bijeenkomst, maar wel betrokken willen worden bij dit vervolg, kunnen zich aanmelden via :  BurennetwerkSchothorst@gmail.com

 

 

Reacties

Reacties