Bewonersbijeenkomst  nieuwe wijkaanpak krijgt vervolg

Bewonersbijeenkomst  nieuwe wijkaanpak krijgt vervolg

Woensdag 16 maart jl. werd in buurtcentrum de Witte Vlinder een bijeenkomst gehouden voor actieve wijkbewoners  rond de nieuwe wijkaanpak van de gemeente, de Sociale Basis Infrastructuur (SBI).

Meer dan 40 vertegenwoordigers van informele bewonersnetwerken in buurten en wijken waren daarbij aanwezig. De nieuwe SBI aanpak,  die per 1 januari 2017 formeel van start gaat, geeft bewoners  de kans hun invloed op het gebied van zorg en welzijn direct te doen gelden. Immers zij worden uitgenodigd om samen met professionele instellingen wijkplannen te maken en gaan mede bepalen welke partijen deze plannen gaan uitvoeren.

Na een heldere presentatie door Joost van Ravesteyn, een van de gemeentelijke architecten van de nieuwe aanpak,  werd in vier subgroepen nagedacht over de wijze waarop burgers binnen de SBI hun inbreng willen en kunnen hebben.

Op basis van de resultaten van dit overleg besloot een meerderheid van de aanwezigen dat er een vervolgbijeenkomst dient te komen, om tot samenwerking, concrete plannen en afspraken te komen.

Deze vervolgbijeenkomst SBI wordt gehouden op 29 maart as. in de Witte Vlinder, Van Galenstraat 30 , van 19.30- 21.30 uur. De toegang en de koffie/thee zijn gratis.

In verband met de organisatie van de avond is opgave van deelname gewenst: burennetwerkschothorst@gmail.com. Ook bewoners die de eerste bijeenkomst gemist hebben zijn welkom.  De avond, die niet bedoeld is voor professionele werkers, wordt georganiseerd door project “Vitale wijken’  in samenwerking met het Burennetwerk Schothorst.

 

Reacties

Reacties