Gossie , in Nieuwland hebben ze een wijkglossy !

Gossie , in Nieuwland hebben ze een wijkglossy !

Op de onlangs gehouden bewonersbijeenkomst over  de ‘Digitale wijk’ informeerde actieve wijkbewoners elkaar over het brede scala van moderne media die buurten  en wijken voorziet van belangrijke informatie over de woon- en leefomgeving.

Wijkwebsites , sites van burgerinitiatieven, BuurtApp’s  en de nieuwste, snel stijgende ster aan het firmament, Nexdoor.nl , passeerden er de revue.

Echter digitaal worden niet alle bewoners bereikt. Zo heeft een grote groep ouderen geen internet of weet daar nog onvoldoende mee om te gaan. Reden voor enkele wijken om ook met een papieren versie van wijkinformatie te komen, die deur aan deur wordt uitgezet. Zo heet het Buurtpunt Zuid haar wijkkrant en is de wijkgids ‘Wegwijs in Schothorst’ aan haar derde jaaruitgave  toe.

Een opvallende verschijning  in de wijk Nieuwland wordt gevormd door een heuse, professioneel ogende  glossy: ‘Ons Nieuwland 2016’, die in een oplage van 4000 exemplaren wordt verspreid. Gedrukt in full colour en voorzien van aansprekende foto’s informeert dit wijkblad de lezer over tal van activiteiten en initiatieven in de wijk. Een wijk waarin bewonersinitiatieven aanvankelijk moeizaam van de grond kwamen, maar waar de behoefte aan sociale samenhang en ontmoeting sterk groeiende is.

In de wijkglossy tref je een gevarieerde mix aan van artikelen over het Wijkteam, veiligheid in de buurt, sportverenigingen, wijkmaaltijden verzorgd door vrijwilliger, vrijetijdsbesteding in groepsverband, activiteiten voor kids en info over plaatselijke ondernemers.

Negin van de Berg is de motor achter het blad. Naast haar werk in de plaatselijke politiek en als ‘sociaal makelaar’ in Utrecht zet ze haar journalistieke en organisatorische  capaciteiten  als vrijwilligster in voor haar wijk.

In het voorwoord van het wijkblad schrijft ze :”De reacties op de vorige glossy waren zo positief, bijzonder en hartverwarmend dat er ‘gewoon’ een tweede moest komen ! Inmiddels is de reactie uitgebreid met een aantal vrijwillige professionals  uit de wijk die samen met mij de schouders onder deze enorme klus hebben gezet”.

Zo’n vorm van samenwerking is tekenend voor deze tijd, waarin steeds meer professionals hun capaciteiten vrijwillig  inzetten voor hun leefomgeving. Deze ‘professionele bewoners’ hebben in korte tijd het werk van wegbezuinigde  buurtwerkers  overgenomen en tot bloei gebracht.

In de nieuwe wijkaanpak die de gemeente met de Sociale Basis Infrastructuur (SBI) voorstaat is het bieden van goede informatie aan wijkbewoners , een van de peilers van de bewonersinzet.

De wijkglossy van Nieuwland laat zien hoe dat op een brede en originele wijze kan gebeuren:

www.nieuwlandsnieuws.wordpress.com

Voor contact met de redactie: nieuwlandsnieuws@hotmail.com

Reacties

Reacties