Heeft Nextdoor.nl  een ingebouwde versneller?

Heeft Nextdoor.nl  een ingebouwde versneller?

In ons digitale tijdperk waarin de burger weinig rust wordt gegund, als deze zich begeeft in de dynamiek van de sociale media,  is het eerste jaar cruciaal voor iedere aanbieder van digitale diensten die met een nieuw product op de markt verschijnt.

Bezoekerscijfers

Het zijn de bezoekerscijfers (hits) die bepalen of een digitale dienst  aanslaat of niet. Daar ligt dan een bedrijfsmodel onder dat aanvankelijk totaal niet is gericht op het maken van winst, maar op het verkrijgen van een zo groot mogelijk marktaandeel in een zo kort mogelijke tijd. Dat kan niet zonder een of meer grote financiers, die uitgaan van een forse investering die pas op langere termijn rendement gaat opleveren, bijvoorbeeld door reclameopbrengsten.

Fusion

Innovatie op het gebied van de sociale media die zich richten op veiligheid in de buurt of wijk, (digitale) ontmoeting , het delen van auto’s of gereedschappen of het aanbieden van maaltijden , is aan de orde van de dag. Dan kun je wachten op een nieuw product dat met voldoende ‘durfkapitaal’ op de markt verschijnt met een brede fusion van diensten, die voorheen nog door afzonderlijk sites werden aangeboden. Nextdoor is daar een voorbeeld van. Immers het gaat niet alleen over buurtpreventie  en veiligheid, je kunt ook diensten aanbieden, gereedschap lenen, een koffieochtend organiseren voor buren en nieuwkomers en tips en aanbevelingen geven over van alles en nog wat.

Ooit was ik actief op Buurtlink, een site die met veel overheidssubsidie in de lucht werd gehouden, maar in Schothorst nooit gewerkt heeft omdat er te weinig actieve bewoners aan deelnamen. Dat blijkt een verouderd model te zijn. Met enige scepsis heb ik mij daarom ‘aangemeld’ bij Nextdoor en probeer al na enige weken  de balans op te maken over een product dat een wezenlijke innovatie zou kunnen bieden in de groei van meer sociale samenhang op straat en buurtniveau.  Immers websites die zich richten op de schaal van een gehele wijk werken doorgaans niet. Juist in de keuze voor buurten of postcodegebieden zit het verschil.

Explosieve groei

Om te constateren dat Nextdoor een explosieve groei doormaakt in meerdere  wijken van Amersfoort, Schothorst niet uitgezonderd. Met soms prachtige verhalen.  Neem bijvoorbeeld de student in Zuid, die net een kamer had betrokken in een  buurtje waar hij niemand kende. Hij  schreef op Nextdoor dat hij graag buurtgenoten wilde leren kennen en stelde een voor een koffieochtend te organiseren.  In no time scoorde hij zes enthousiaste reacties.

Gedragen door dit soort successen constateer ik in alle voorlopigheid dat Nexdoor  de potentie heeft om vanuit de digitale ontmoeting  ook face tot face ontmoetingen te genereren. Want echt contact krijg je pas als je achter je PC vandaan  komt. Het is de ‘ingebouwde versneller’ die dit nieuwe product zo interessant maakt. Immers als de eerste 20 bewoners zich hebben aangemeld, schiet de teller ineens explosief  omhoog. Gaan ook de buren meedoen.

En het is juist de hoge dichtheid aan respons per straat die wel eens een belangrijke stimulans kan geven aan de groeiende behoefte van veel bewoners om meer op elkaar betrokken te zijn. Nextdoor kan daar een goede ingang voor bieden.

Ik ben benieuwd naar verhalen uit Schothorst, over wat Nextdoor ons als bewoners te bieden heeft!

 

 

Reacties

Reacties