Als slechte berichtgeving en knullig raadswerk samenkomen…

Als slechte berichtgeving en knullig raadswerk samenkomen…

Wat krijg je als onjuiste berichtgeving en tendentieus  raadswerk samenkomen?  Nodeloze stemmingsmakerij  waar een stad als Amersfoort niet op zit te wachten!

Wat is het geval. In het AD/Amersfoortse Courant, verscheen op 31 maart jl. een artikel waarin werd gerefereerd aan een videoboodschap van burgemeester Bolsius , die zei zich hard te willen maken voor de huisvesting van een groep vluchtelingen uit Syrië en Eritrea, die eerder enkele weken in een noodopvang  in zijn stad verbleef. (http://www.ad.nl/ad/nl/31848/Amersfoort/article/detail/4273167/2016/03/31/Inzet-Bolsius-voor-eigen-vluchteling.dhtml ). In deze periode waren talloze burgers en ambtenaren gezamenlijk in touw om de nieuwkomers zo goed als mogelijk op te vangen. Toen deze groep na enkele weken herplaatst werd naar  een voormalig militair complex in Zeist, werden zij gevolgd door de groep Amersfoortse vrijwilligers. Dat leidde tot de oprichting van ‘Gastgezin Amersfoort’, dat sindsdien een niet aflatende stroom van activiteiten met en voor de vluchtelingengroep organiseerde. Reden voor de vluchtelingen om middels een handtekeningsactie aan te geven na de statustoekenning graag in Amersfoort te willen wonen.

Bolsius beloofde vervolgens : ,,We gaan er mee aan de slag. Wie weet zijn deze mensen binnenkort inwoner van onze stad”.

Een en ander viel niet goed bij raadslid Maarten Flikkema, die een dag later in de media meldde dat de VVD niet zat te wachten op een voorkeursbehandeling : .(http://www.ad.nl/ad/nl/31848/Amersfoort/article/detail/4274103/2016/04/01/VVD-vluchteling-niet-voortrekken.dhtml ) . Het voortrekken van statushouders bij de huisvesting zou de evenwichtige verdeling van vluchtelingen  over de Nederlandse gemeenten doorkruisen. Reden voor het stellen van vragen aan het College van B.&W.

Echter naar nu blijkt gaat het niet om 102, maar om 93 vluchtelingen die hopen op huisvesting in Amersfoort. Dat zijn echter geen 93 wooneenheden, omdat er veel gezinnen tot die groep behoren. Op basis van de wettelijke taakstelling die voor alle gemeenten geldt,  moet Amersfoort in 2016,  400 statushouders huisvesten.  Met andere woorden het betreft  hier zo’n 13% van de huisvestingsnorm betreffen. Van enig voortrekken is dus geen sprake.

Als het betreffende VVD raadslid zijn werk goed had gedaan, bijvoorbeeld door informatie in te winnen bij collega’s in de Amersfoortse Raad die goed zijn ingevoerd in betreffende problematiek, dan was er geen enkele reden geweest om zo voorbarig  de publiciteit op te zoeken. Nu laadt dit raadslid de verdenking op zich politiek te willen scoren op basis van een gevoelige maatschappelijke  problematiek .

En dat is onze mooie Stad onwaardig ! Misschien doet  Maarten Flikkema er goed aan om de beelden van de Passion nog eens terug te kijken? Daarin wordt de rijke traditie geroemd van onze stad als een veilige haven voor vluchtelingen. Een traditie die inmiddels 100 jaar oud is!

 

 

 

Reacties

Reacties