Idols voor wijkbewoners! Laat jij jouw stem horen?

Idols voor wijkbewoners! Laat jij jouw stem horen?

Onlangs zei een actieve bewoner, toen we het hadden over de staalkaart aan uiteenlopende activiteiten die hij  met een dapper ploegje medestanders in zijn wijk organiseert: “Als ik op een bijeenkomst begin over de participatiesamenleving loopt de halve zaal leeg”.

Dat was midden in een gedachtewisseling over de vraag hoe burgerinitiatieven in een buurt of wijk zich kunnen verbreden, omdat de dagelijkse praktijk vaak neerkomt op een of twee gangmakers die met een bescheiden achterban de kar proberen te trekken.

# In de buurt

Maar er zijn ook lichtpuntjes, zoals het nieuwe gemeenteprogramma van #In de buurt, ook wel de Sociale Basis Infrastructuur (SBI) genoemd, waarmee de gemeente Amersfoort een gedurfde stap zet om het welzijnswerk in de wijken een geheel nieuwe impuls te tegen. Niet de bestaande instellingen bepalen daarin wat de prioriteiten zijn, die ze vervolgens zelf gaan uitvoeren, maar de stem en de invloed van de wijkbewoner wordt mede bepalend binnen de wijkplannen, die per jaar aangeven wat de thema’s zijn waaraan wordt gewerkt en wie de klus moet doen. Op die wijze wordt het werk van informele bewonersnetwerken rond het geven van informatie, ontmoeting en informele zorg en aandacht verbonden met de inzet van wijkprofessionals.

Bewonersinzet

Denk daarbij aan een goede informatieve wijkwebsite of Facebook pagina, die aangeven wat er allemaal  in een wijk te vinden is aan voorzieningen en initiatieven, het draaien van een buurthuis op basis van bewonersinzet, het opzetten van een burenhulpdienst, of het onderhouden van een buurttuin als hart van informele ontmoeting. Allemaal zaken die bewoners zelf kunnen organiseren, terwijl de wijkprofessionals, waarmee ze samenwerken, zoals sociaal werkers, wijkagenten, docenten in het onderwijs en medewerkers van corporaties de klussen doen die je niet naar vrijwilligers moet afschuiven.

Professionele bewoners

Tussen die twee lagen zou dan ook ruimte moeten komen voor wat ik voor het gemak de ‘hybride vormen van buurt en wijkinzet’ noem. De mogelijkheid om ‘professionele bewoners’ of de in de wijk werkzame ZZP-ers te betalen voor hun inzet. Veel van hen hebben immers een dagtaak aan het ‘werken aan de wijk’ en bieden kwalitatieve diensten die niets meer te maken hebben met vrijwilligerswerk. Daarmee wordt de traditionele scheiding tussen professionals en gekwalificeerde bewoners (lees: de vrijwilligers)  doorbroken. Komt er meer ruimte voor maatwerk en ontstaat een groeimodel waarin buurten en wijken in toenemende mate leren zelfstandiger te opereren rond leefbaarheid en sociale samenhang.

Toekomstmuziek

Maar vooralsnog is dit toekomstmuziek, omdat iedere ingrijpende koerswijziging zal stuitten op weerstand van de bestaande instituties, die hun voortbestaan in gevaar zien komen. Maar ook voor de gemeente betekent een fijnmazigheid aan vele –  betaalde-  lokale initiatieven dat de regie gecompliceerd dreigt te worden, waar voorheen alleen zaken gedaan hoefde te worden met een vaste club van instellingen. Daar heeft #In de buurt wat op gevonden. De gemeente geeft de regie binnen de nieuwe werkwijze uit handen door in zee te gaan met een private coördinerende partij. En daarvoor is een ´tender´, een openbare aanbesteding, uitgeschreven. Op een informatieve gemeentebijeenkomst over die nieuwe coördinatie kwamen z´n 30 stedelijke en landelijke organisaties opdraven. Een onafhankelijke Adviescommissie van negen ´anonieme´ Amersfoorters krijgt nu de pittige taak om uit al de aanbieders de beste partij te kiezen.

Idols

Omdat samenwerkende wijkbewoners op die wijze geen directe invloed kunnen uitoefenen op de keuze van die coördinerende partij, hebben ze creatief gekozen voor de indirecte aanpak. Instellingen/ organisaties die meedoen aan de aanbesteding worden door de bewoners uitgenodigd om hun plannen en werkwijze te presenteren. Op basis van die happening , zie het maar als een variant op Idols, wordt dan een advies uitgebracht aan…de Adviescommissie van wijze mannen en vrouwen.                                                                                                                                                      Vergeet het woord participatie, maar ben je nieuwsgierig geworden kom dan op 11 mei a.s. naar buurthuis de Nieuwe Sleutel, Noordewierweg 252-1 waar de Idols-bijeenkomst plaats vindt van 19.00-21.30 uur. Wel even van te voren jouw komst melden: burennetwerkschothorst@gmail.com

( Wil je meer weten van de # In de buurt plannen. Kijk dan op: https://www.amersfoort.nl/project/subsidie-indebuurt.htm )

 

 

 

Reacties

Reacties