Samenwerkende wijken maken zich sterk voor nieuwe aanpak welzijn.

Samenwerkende wijken maken zich sterk voor nieuwe aanpak welzijn.

 

Nu met het nieuwe gemeenteprogramma # In de buurt, dat per 1 januari 2017 formeel in werking treed, nieuwe kansen worden geboden aan de wijken om vormen van informele welzijn en aandacht beter te verbinden met het werk van professionele instellingen, slaan samenwerkende wijkbewoners de handen ineen.

 Dat werd op woensdagavond 11 mei jl. zichtbaar  in buurthuis de Nieuwe Sleutel waar in een bomvolle zaal door bewoners oriënterende gesprekken werden gevoerd met professionele aanbieders, die in aanmerking willen komen voor de coördinerende rol in de nieuwe gemeenteaanpak.

Het # In de buurt programma, ook wel de Sociale Basis Infrastructuur (SBI) genoemd, geeft bewoners een prominente rol in het – samen met basisprofessionals- maken van jaarlijkse wijkplannen, die aangeven wat  de prioriteiten moeten zijn in de aanpak van een goed leefklimaat in buurten en wijken.

Een heldere informatievoorziening die bewoners met vragen adequaat bedient, goede ontmoetingsplekken en informele aandacht en zorg voor kwetsbare medebewoners, vormen de speerpunten van die nieuwe aanpak.

Bevlogen bijeenkomst

Geen eenvoudige materie in een periode dat door bezuinigen veel bestaande vormen van zorg en aandacht onder druk staan. Reden voor samenwerkende wijken om in de afgelopen weken een drietal bewonersbijeenkomsten te organiseren om te onderzoeken op welke wijze bewoners optimaal kunnen participeren binnen de nieuwe SBI werkwijze.

Dat leidde onder meer tot de uitnodiging aan de instellingen die zich bij de gemeente melden om per 1 januari 2017 de coördinatie van # In de buurt  te gaan doen.

Vijf organisaties op het gebied van welzijnswerk en organisatieadvies gingen op 11 mei jl. op deze uitnodiging in, door naar buurthuis de Nieuwe Sleutel te komen.

In subgroepen werden zij aan de hand van een aantal vragen uitgenodigd om aan te geven hoe zij de samenwerking met actieve wijkbewoners in de nabije toekomst handen en voeten willen geven.

Na afloop van deze gesprekken werd door bewoners overlegd welke coördinerende partij(en)  de belangen en wensen van bewoners het best kan (kunnen)  behartigen.

De conclusies daarvan worden gepresenteerd aan de Adviescommissie die de gemeente heeft ingesteld om de uiteindelijke keuze voor een of meer coördinerende partijen te maken.

Echter nu al is zichtbaar dat Amersfoortse wijkbewoners, de kracht hebben ontdekt van hun bovenwijkse samenwerking, waarbij naast gemeenschappelijke belangenbehartiging ook het gebruik maken van elkaars kennis en ervaring als meerwaarde wordt ervaren. Daar hoort dan ook een bovenwijks digitaal platform bij. De website voor stedelijke burgerinitiatieven www. Bewoners033.nl kan daar een prominente rol in spelen.

 

 

 

 

 

 

 

Reacties

Reacties