Is alles geoorloofd om de renovatie van een flat tegen te houden?

Is alles geoorloofd om de renovatie van een flat tegen te houden?

Het AD/AC publiceerde een opmerkelijk artikel: “Impasse Arendshorst blijkt niet de doorbreken” (http://www.ad.nl/amersfoort/impasse-arendshorst-blijkt-niet-te-doorbreken~a9e5e6bc/) Na herhaaldelijke pogingen tenminste 70% van de bewoners van een flat in Liendert te motiveren om voor een grondige renovatie te kiezen is de teller op 69% blijven staan. Gevolg: geen renovatie en terug naar regulier onderhoud.

Angst als wapen

Dat is opmerkelijk omdat uit gesprekken met de bewoners naar voren komt dat hun woningen niet meer voldoen aan de eisen van deze tijd, Tochtende ramen, vochtige slaapkamers, schimmel in douches en een hoge energierekening door het ontbreken van dubbel glas en een goede isolatie. Dan zou je verwachten dat een 70% score gemakkelijk haalbaar is.

Dat dit niet het geval is heeft te maken met één doorslaggevende factor: angst.

Die angst heeft te maken met de kwetsbare sociaaleconomische positie van veel gezinnen die er wonen en die vrezen dat de huren van hun woningen na de renovatie fors zullen stijgen. Dat is opmerkelijk omdat vijf flats in de directe omgeving inmiddels wel gerenoveerd zijn, tot volle tevredenheid van het gros van de bewoners. Zij betalen weliswaar wat meer huur, maar compenseren dit ruimschoots door de besparingen op hun energiekosten. Afhankelijk van het individuele gasverbruik zien we woonlasten er zelfs dalen.

Persoonlijke battle

Dat de gepande renovatie uiteindelijk wordt afgeblazen heeft alles te maken met de verbeten strijd die een handjevol bewoners al jaren levert met de corporatie. In die strijd is blijkbaar alles geoorloofd. Daarbij gaat het niet om het maken van een feitelijke afweging van de voor en nadelen van een renovatie, maar om het voeren van een harde en nietsontziende persoonlijke battle met een ogenschijnlijk hoog ‘David en Goliath gehalte’, waarin alles geoorloofd is.

En als bewoners opstaan om de strijd tegen de instituties voeren, vinden ze steevast  een politieke partij als de SP aan hun zijde, die de verkiezingsstrijd moet gaan winnen met de leuze: ” Doe mee, pak de macht”.

Intimidatie

De machtsstrijd op de flat wordt dan gevoerd met intimidatie (zo werd ik zelf fysiek bedreigd), het verspreiden van aantoonbaar onjuiste informatie over sterk stijgende huurkosten en huisbezoeken aan bewoners die voor de renovatie getekend hadden om hen te bewerken alsnog een tegenstem uit te brengen.

In de volmaakte omkering van de feiten zijn het dan de actievoerders die de Alliantie beschuldigen van list, bedrog en manipulatie.

Daarbij weten zij zich gesterkt door de aanwezigheid van veel bewoners met een niet-westerse achtergrond die de Nederlandse taal onvoldoende machtig zijn en onvoldoende kennis nemen van de informatie van de corporatie of de modelwoning bezoeken, bang als ze zijn voor de verhalen over een extreme huurverhoging. En is er de categorie bewoners die op basis van informatie en de contra-informatie van de actievoerders  – die stelselmatig  ‘alternatieve feiten’ rondstrooien-  het spoor geheel bijster is en geen partij kan of wil worden in de chaos en de polarisatie die rond de renovatieplannen zijn ontstaan. Zij onthouden zich van een stem.

De omkering

Met een corporatie die zich keurig, maar weinig succesvol aan de spelregels houdt en een fanatiek machtsblok dat geheel eigen regels hanteert, lijkt  er een omkering plaats te vinden het ‘David en Goliath verhaal’.

Het is echter een strijd die slechts verliezers kent.

Ik heb te doen met de 69% van de bewoners die halsreikend uitkeek naar een renovatie.

En beklaag de actievoerders die zich weliswaar persoonlijk gesterkt zullen voelen in hun machtsgevoel, maar willens en wetens de meerderheid van hun medebewoners in de kou laten staan.

Is werkelijk alles geoorloofd om de renovatie van een flat tegen te houden?

 

Reacties

Reacties