Doe mee met een nieuwe activiteit: ZinIn Stilte

Doe mee met een nieuwe activiteit: ZinIn Stilte

 

Beste Vrienden,

Jarenlang waren we beroepsmatig actief om in nabijheid van en met mensen in organisaties, gemeenschappen en wijken veranderingstrajecten in gang te zetten.

Tegenwoordig is er geen drang meer om wie of wat nog intentioneel te beïnvloeden.

Dat schept ruimte. Wat echter blijft is de wens om de nabijheid met de ander in ont-moetingen te blijven vieren als fundament voor het zoeken naar zingeving.

In een wereld waarin we oorverdovend gebombardeerd worden met boodschappen, opinies, meningen en discussies wordt de wens om Stilte te delen alleen maar groter.

Daarom nodigen wij je uit om mee te doen met ZinIn Stilte.

Met een bescheiden groep, met een huiskamergrootte van 6 personen, bezoeken we natuurplekken, luisteren naar muziek, poëzie of kijken we naar kunst.

Dat doen we in Stilte om te ervaren wat die activiteit ons wezenlijk doet.

Daarna is er ruimte om open te staan voor het delen van de gerichte ervaring met elkaar.

We vertellen wat we beleefd hebben. Evenwel zonder discussie, interpretatie of mening. We vragen iedere deelnemer een bijeenkomst voor te bereiden door een natuurplek, een gedicht, een muziekstuk, een beeld of wat dan ook te kiezen.

Daarna nemen we in stilte te tijd om dat op ons in te laten werken en staan vervolgens open voor de beleving van de ander.

Het is een activiteit die anderhalf tot twee uur tijd neemt. Bij voorkeur overdag.

Graag willen we de ZinInStilte bijeenkomst een keer per drie weken houden.

Vinden we een grote ruimte, dan kunnen er eventueel meer mensen deelnemen.

Ken jij iemand die mogelijk interesse heeft in ZinIn, dan horen we het graag.

De mannen zijn in de groep die we uitnodigen nog ondervertegenwoordigd.

We horen graag van je,

met hartelijke groet,

Ria Roelofs en Daan Vosskuhler (vosskuhler@gmail.com)

 

 

Reacties

Reacties